storno

Problém s termínem či okolnostmi? Může se stát každému. Vždy upřednostňujeme dohodu, ovšem s vyhrazeným právem Penzionu Miroslav individuálního posouzení.

Storno pobytu:

  • klient zasílá Penzionu Miroslav písemně, resp.  e-mailem
  • Penzion Miroslav potvrzuje storno klientovi písemně, resp.  e-mailem
  • z titulu tzv. vyšší moci nebudou stornopoplatky účtovány (živelná pohroma, úmrtí člena rodiny ap. ). Tyto důvody musí být zákazníkem prokazatelně doloženy poskytovateli.

 

STORNO poplatek je smluvní ujednání, k němuž se Klient – objednatel ubytování zavazuje objednáním služby a je povinen jej uhradit v níže uvedené výši, nevyužije-li možnosti náhradního termínu ubytování, který se mu Penzion Miroslav zavazuje nabídnout, a to však pouze do poloviny prosince ve stejném kalendářním roce, do něhož spadá původní termín ubytování.

 

Storno poplatky (poplatek za nedojezd) se účtují následovně:

46 a více dní před nástupem

bez poplatku

45 – 21 dní před nástupem

20 % z ceny objednaných služeb

30 – 14 dní před nástupem

50 % z ceny objednaných služeb

13 –   7 dní před nástupem

80 % z ceny objednaných služeb

7 a méně dní před nástupem

100 % z ceny objednaných služeb