Pobyt

dotaz na termín  *  přehled aktuální obsazenosti  *  přehled prázdnin 2018-19  přehled prázdnin 2019-20

V našem jednání s klientem vycházíme ze zásady etického jednání, kdy předpokládáme, že prvořadým zájmem Klienta – objednavatele na jedné straně i Penzionu Miroslav na straně druhé, je zajištěné a kvalitně si užité,  příjemné a bezpečné ubytování v příjemném prostředí, nikoliv licitace a taktizování, jak vzájemně partnera zneužít.

Dobrý vztah je založen na vzájemném respektu a respektu k dohodnutým podmínkám a pravidlům.