pravidla ubytování

Nejsou nic jiného než to, co slušný člověk běžně dělá: čistota – ohleduplnost – neničení a nehlučnost.

Převzetím klíčů Klient souhlasí s těmito pravidly ubytování:

  • nekouření uvnitř objektu
  • ohleduplnost vůči exteriéru, stěnám i interiéru a vybavení
  • nemalování či jakékoliv značení do nástěnných map
  • hluk - pobyt na terase - dodržení nočního klidu a ohleduplnosti k sousednímu objektu, především co do hlučnosti, s vědomím případného zásahu MP, při extrémní situaci
  • v případě pobytu se psem (po dohodě) úklid exkrementů na pozemku Penzionu Miroslav
  • nepojíždění vozidly po travnatých plochách pozemku, tedy mimo parkování určené betonové plochy
  • ubytovací prostory a vybavení navrátí ve stavu a počtech, v jakém je převzal
  • případné škody na exteriéru, interiéru či v počtu vybavení jsou hrazeny odpovídající částí z vratné kauce