GDPR - osobní údaje

Penzion Miroslav – Jan Kisý (dále jen „Penzion“) zpracovává osobní údaje v souvislosti s pronájmem domu / pokoje. Penzion zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,GDPR“).
 
Pro zpracování se řídíme touto základní  Směrnicí Penzionu Miroslav pro nakládání s osobními údaji.
 
 
Jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje, jste-li:
 
 
 
 
Vzory Záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR, podle Vaší role
 
 
 
 
Pokud dojde k porušení ochrany osobních údajů:

 zde je Vzor hlaseni poruseni OOU, které, pokud jej zjistíme, pošleme my, Penzion Miroslav 

zde je Vzor hlaseni poruseni OOU, který můžet využít Vy, pokud porušení zjistíte

Ve všech případech platí, že zpracováváme údaje jen v nejnutnější míře a v míře potřebné pro dobré splnění našeho společného cíle, kterým je dobrá komunikace a Vaše spokojenost.